Biodiversitet Nu

Projekt Biodiversitet Nu skaber ved hjælp af app’en Naturtjek ny viden om udvalgte dyr, planter, svampe og levesteder.

Formålet med projektet er at skabe ny viden om, hvordan biodiversiteten i Danmark har det og samtidig inddrage den brede befolkning i indsamlingen af naturdata. Via app’en indsender deltagere i dette citizen science projekt deres registreringer, hvorved man bidrager med data til forskere om dyr og planter i den danske natur.

Den viden, der kommer ud af projektet, formidles videre til de lokale politikere og jordejere, som kan gøre noget helt konkret for at forbedre leveforholdene for dyr, planter og svampe i deres område.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2014 - december 31, 2020

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Simon Leed Krøs, slk@dn.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.
Skip to content