Billund Builds

Billund Builds er en projektuge, der samler Billund Kommunes dagtilbud og skoler under et fælles, overordnet tema.

Billund Builds er en årlig tilbagevendende hands-on projektuge i Billund Kommune, der giver børn og voksne mulighed for bygge og skabe noget sammen. Udgangspunktet er en forståelse af, at børn lærer bedst igennem leg, og når de er engagerede, får udfordringer, arbejder kreativt med udfordringerne og skaber deres egne løsninger. Projektet er en platform for erfaringsudveksling mellem fagprofessionelle på tværs af årgange og institutioner.

I 2015 startede Billund Builds som et pilotprojekt med temaet Billund Builds Music. Alle medvirkende børn arbejdede med lyd, musik, lyrik, rytmer – og selvfølgelig med at bygge instrumenter.

I 2017 var det fælles tema Billund Builds Energy. De deltagende børn og voksne fortolkning spændte bredt fra kroppens energi og fysiske udfoldelse, over kædereaktioner og kinetisk energi til vind- og vandkraft.

I 2018 var temaet Billund Builds Nature. Tilgangen til temaet var kreativ, og børnene blev inddraget i processerne fra idéudvikling til produktudvikling. Resultatet blev et bredt spekter af projekter lige fra dyreliv til dyrkning af egne vinduesurtehaver og genbrug af materialer, der ikke hører hjemme i naturen.

I 2019 bliver temaet Billund Builds Development. Temaet er skabt og udvalgt i fællesskab mellem børnehave- og skolebørn i Billund Kommune.

Praktisk information

Projektstart/Periode

-

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skip to content