Big Bang til Naturfag

Big Bang til Naturfag har til formål at give et fagligt boost til naturfagslærere og resultere i endnu højere faglighed, mere tværfaglighed og bedre forberedelse til den fælles naturfagsprøve.

Big Bang til Naturfag er et kompetenceudviklingsprojekt for naturfagslærere i udskolingen, der tager udgangspunkt i historien om universets skabelse, solsystemets tilblivelse, livets opståen og menneskets succes på jorden – Fra Big Bang til det moderne menneske (Big Bang to Modern Man). Deltagelse på Big Bang til Naturfag indebærer deltagelse på 2 gange to-dages workshops samt planlægning og gennemførelse af et fællesfagligtforløb på egen skole med udgangspunkt i fortællingen “Fra Big Bang til Moderne Menneske”. Skolerne tilbydes ligeledes et foredrag på skolen af ekstern foredragsholder.

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 2, 2017 - februar 1, 2020

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

info@bigbangnaturfag.dk.

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Kommunen opbygger et makerspace i deres nye centralt beliggende projekthus, Byens Hus, der blandt andet huser dele af udskolingen, frivillige organisationer og flygtningeboliger.