Bæredygtighed og Innovation

Projektet er et udviklingsprojekt mellem gymnasiale uddannelser foruden private og offentlige virksomheder med fokus på bæredygtighed, cirkulær økonomi og innovation.

Struer Statsgymnasium indgik sammen med fem andre gymnasier i Region Midt og med lokale virksomheder i et udviklingsprojekt, hvor der på tværs af fag i løbet af efteråret 2014 blev udviklet undervisningsforløb i bæredygtighed og innovation ud fra problemstillingen: “Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?”. I foråret 2015 blev der på HHX og STX arbejdet med lokale virksomheders reelle problemstillinger.

Projektet tog udgangspunkt i, at der lokalt omkring den enkelte uddannelsesinstitution blev etableret et netværk af virksomheder, som oparbejdede en vidensbank med udfordringer/opgaver og kompetencer inden for forståelse og udvikling af bæredygtighed, innovation og uddannelse.

Gennem konkrete innovative undervisningsforløb kom elever, undervisning, fag og lærere således i mere direkte kontakt med erhvervslivet og arbejdsmarkedet. På den måde blev eleverne bedre integreret i lokalområdets virksomheder og institutioner og fik dermed også indblik i, hvilke erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder lokalområderne rummer.

Ved også at inddrage universiteter, viste projektet eleverne en sammenhængende vej fra gymnasiet over den videregående uddannelse til erhvervslivet. Mindre lokale virksomheder kunne også drage fordel af netværket med akademiske medarbejdere på gymnasierne.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 31, 2014 - december 31, 2017

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Tina Semrau (projektleder) tse@stgym.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.
Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skive Kommune har fokus på en tidlig indsats og vil udvikle makerspaces for børnehave- og skolebørn fra 5-9 år ved oprettelse af MiniMakerLabs og lånekasser.
Skip to content