Augmented Reality for Science Education

Projekts ønske var at bidrage til udvikling og implementering af innovative naturvidenskabelige uddannelser, med henblik på at øge kvaliteten af undervisning i naturvidenskab og de studerendes holdninger og motivation.

Projektets mål var at udvikle en undervisningstilgang, der var problembaseret og elevinddragende.

Ved at påføre den virkelige verden virtuelle oplysninger arbejdede man i projektet på at udvikle metoder, der kunne gøre det lettere for børn at forstå, hvordan naturvidenskabelige fænomener sker. Fx ved at eleverne ved hjælp af iPads og mobiltelefoner kunne få mulighed for at se, hvad der er inden i en motor, eller hvordan et vejrfænomen som tordenvejr sker.

AR-sci havde det dobbelte formål at udvikle og afprøve en innovativ tilgang til undervisningen i naturvidenskab samt at give eleverne et mere positivt syn på og holdninger til naturvidenskab – og dermed bidrage til at styrke og fremme undervisning i naturvidenskab i hele Europa ved at motivere de elever der ellers synes tilbøjelige til at give op ift. naturvidenskab.

Praktisk information

Projektstart/Periode

november 1, 2014 - oktober 31, 2017

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Projektleder Hanne Wacher Kjærgaard, hwk@via.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skip to content