Animationer af naturens fænomener

Fokus for projektet Animationer af naturens fænomener var, hvordan animationer som læringsmiddel kan være med til at øge børn og unges interesse og forståelse for naturen og naturfaglige emner.

Formålet med projektet Animationer af naturens fænomener var at bruge animationer som læringsmiddel i folkeskolen. Gennem udviklingen af et didaktisk animationskoncept skulle lærere udstyres med praktiske redskaber til at understøtte- og koble elevernes arbejde med animationer med naturfaglig viden. Eleverne skulle gennem arbejdet med animationer få øget motivation og viden om naturfaglige emner.

Udviklingen af det didaktiske animationskoncept skulle sikre en kobling mellem animationsproduktion og naturfaglige begreber til gavn for elevernes fascination og forståelse for naturen og naturens fænomener.

I projektet har man arbejdet med seks indsatsområder: Udvikling af nyt didaktisk animationskoncept, læreguide til animationskoncept, animationsbank til undervisere, udbredelse til science-centre, national udbredelse, projektledelse, administration og evaluering.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2016 - juni 1, 2018

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Helle Kann, hk@nvhus.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
Skip to content