AI – Aalborg Intelligence

Statistiske modeller og datadrevne metoder er nødvendige for at kunne opnå viden og indsigt i de stadigt voksende datamængder. Begrebet “Data Science Citizen” dækker bl.a. over evnen til at forholde sig kritisk til data og konklusioner draget på baggrund af statistiske modeller.

I projektet “AI – Aalborg Intelligence” er det projektets ønske – med afsæt i og aftryk tilbage til matematikfaget – at styrke gymnasieelevers kompetencer inden for kunstig intelligens og de muligheder, som teknologien rummer.

Institut for Matematiske Fag ved Aalborg Universitet, skal i projektet samarbejde med de fem aalborgensiske STX-gymnasier om at udvikle et undervisningsforløb som kombinerer AI og matematik, således at eleverne både får indsigt i mulighederne med AI og styrker deres matematiske kompetencer.

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 1, 2020 - juli 31, 2024

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Torben Tvedebrink

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus