Naturfaglige projekter i Danmark

Projektdatabasen giver dig et samlet overblik over de vigtigste danske projekter for børn og unge inden for naturfag og naturvidenskab. 

Projektdatabasen medtager som udgangspunkt projekter fra efter 2016 med budget på mindst 500.000,-. (for projekter på fritidsområdet dog ned til 200.000,-). 

Majken Svendsen

Majken Svendsen

Specialkonsulent

Majken arbejder med rådgivning, evaluering og vidensindsamling. Hun udvikler evalueringsdesign og gennemfører evalueringer og analyser af interne og eksterne naturfagsindsatser for grundskoler og ungdomsuddannelser.
 • Kommune

 • Uddannelsesniveau

 • Emneord

 • Reset
I Holbæk Kommune kommer et mobilt observatorium, drevet af Observatoriet i Brorfelde, til at rejse mellem de 18 skolefritidsordninger med science-oplevelser.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Faciliteter
 • Science-capital
 • Science-fritidsaktiviteter
Danmarks Naturfredningsforening vil sammen med Praktisk Økologi hjælpe 6-12 årige fra fritidsordninger og spejdergrupper ud på missioner i deres nærnatur.
 • Science-fritidsaktiviteter
Med afsæt i den eksisterende engineering‐didaktik udvikles en motiverende, elevcentreret og løsningsorienteret klimaundervisning for 1.‐10. klasse.
 • Engineering
 • FN's verdensmål
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
”Experimentarium-familier” inviteres til at deltage i positive og nærværende familieoplevelser med naturvidenskab og teknologi på Experimentarium.
 • Science-capital
 • Science-fritidsaktiviteter
Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
 • Engineering
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Næstved Kommune har udviklet en model for makerspaceindsatsen, der kombinerer lokale skolebaserede makerspaces med et centralt makerspace.
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Innovation og entreprenørskab
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Skive Kommune har fokus på en tidlig indsats og vil udvikle makerspaces for børnehave- og skolebørn fra 5-9 år ved oprettelse af MiniMakerLabs og lånekasser.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Innovation og entreprenørskab
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Københavns Kommune vil anvende makerspaces til at skabe inkluderende læringsmiljøer på ni folkeskoler og to specialskoler på Nørrebro og Bispebjerg.
 • Engineering
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Innovation og entreprenørskab
 • Lige muligheder i STEM
 • Teknologi
Fredensborg Kommunes projekt vil etablere makerspace målrettet alle klassetrin på kommunens seks folkeskoler og en specialskole.
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi
Skole-Medicin-Temadagen skal være en fast begivenhed målrettet skoleelever på mellemtrinnet. Projektet vil øge forståelsen af medicin og medicinforbrug.
 • Fællesfaglig/tværfaglig
Byg din egen månebase er et naturfagligt forløb til SFO'er og KKFO'er. Formålet er at skabe motivation og interesse for naturfag blandt pædagoger og børn.
 • Engineering
 • Naturvidenskabelige erkendelser
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Teknologi
Skip to content