Gå til hovedindhold

Big Bang til Naturfag

Big Bang til Naturfag har til formål at give et fagligt boost til naturfagslærere og resultere i endnu højere faglighed, mere tværfaglighed og bedre forberedelse til den fælles naturfagsprøve.

Big Bang til Naturfag er et kompetenceudviklingsprojekt for naturfagslærere i udskolingen, der tager udgangspunkt i historien om universets skabelse, solsystemets tilblivelse, livets opståen og menneskets succes på jorden - Fra Big Bang til det moderne menneske (Big Bang to Modern Man). Deltagelse på Big Bang til Naturfag indebærer deltagelse på 2 gange to-dages workshops samt planlægning og gennemførelse af et fællesfagligtforløb på egen skole med udgangspunkt i fortællingen "Fra Big Bang til Moderne Menneske". Skolerne tilbydes ligeledes et foredrag på skolen af ekstern foredragsholder.  

Støttet af

A.P. Møller Fonden - Folkeskoledonationen

Deltagende institutioner

Københavns Universitet, Aarhus Universitet

Geografisk område

Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Landsdækkende