Gå til hovedindhold

TalentRaketten

Projeket tog udgangspunkt i de særligt interesserede elever - dog på en sådan måde, at et endnu større antal elever fik muligheden for at arbejde med naturvidenskab på nye måder og dermed forhåbentligt også kommer i gruppen af særligt interesserede. 

Det samlede projekt indeholder 3 hovedaktiviteter: 1. delprojekt rettet mod grundskolen, 2. delprojekt rettet mod gymnasierne og 3. delprojekt som er fokuseret på talentudvikling og talentpleje i både grundskolen og gymnasiet.

Som en del af projektets mål skulle der ske en udvikling af en række undervisningsforløb til grundskolens elever, hvor der i høj grad kunne profiteres af, at udvalgte elever fra ungdomsuddannelserne (EUD, HTX og STX) indgik som medundervisere i den eksperimentelle del af undervisningen i 7.-9. klasserne i fagene fysik/kemi, biologi og geografi.

Der skulle ske en udvikling af 3 forskelligartede store "Naturvidenskabelige skoleprojekter" på 3 uddannelsesinstitutioner (EUD, HTX og STX). Alle 3 projekter skulle være med til at profilere naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige emner. Projekterne skulle kunne synliggøres på hele skolen og helst involvere mange elever samt have et stærkt eksperimentelt islæt.

Støttet af

Region Syddanmark - Regionrådets uddannelsespulje

Deltagende institutioner

Munkensdam Gymnasium, Fredericia Gymnasium, HTX, Sønderborg Statsskole, Brændkjærskolen, Taulov Skole, Erritsø Centralskole, Bakkeskolen, Skjoldborgvejens Skole, SDU, det tekniske fakultet, SDU, det naturvidenskabelige fakultet, UC Lillebælt, Erhvervsakademi Lillebælt

Geografisk område

Region Syddanmark