Gå til hovedindhold

Science Talent College, 2015 - 2017 - database

Science Talent College er et flerårigt inspirations- og undervisningsforløb for de mest talentfulde elever i naturvidenskab og matematik på STX og HTX. 

Gennem samarbejde med virksomheder fra dansk erhvervsliv samt videregående uddannelser og internationale partnere skal talenterne opleve autentiske teknologiske og naturvidenskabelige problemstillinger. 

Målgruppen er nuværende 1. års elever fra de almene og tekniske gymnasier med talent for det tekniske og naturvidenskabelige område. Talenterne mødes 7 gange i Sorø til camps af 3 - 4 dages varighed. På disse camps vil talenterne få inspiration, udfordringer, erfaringer og faglig fordybelse i matematiske, naturvidenskabelige og tekniske områder, som går videre ende den normale undervisning på gymnasierne. Der vil være foredrag fra eksterne forskere og undervisere om aktuelle emner, og der vil være eksterne besøg og hands-on aktiviteter på forskningsinstitutioner og virksomheder.

Desuden tilbydes talenterne en studietur til udlandet med besøg på et internationalt forskningssted. Studieturen er frivillig og betales separat.

Periode: Forløbet starter i maj 2015 og afsluttes i april 2017. Som afslutning på forløbet skal talenterne lave et projekt, der bedømmes med ekstern censur. Projekterne deltager i konkurrencen Unge Forskere.

De faglige emner er alle tilrettelagt i samarbejde med videregående uddannelser og danske virksomheder. Forløbet for talenterne ser således ud:

  • Petro og katalyse (camp 1, maj 2015)
  • High Tech (camp 2, juli 2015)
  • Camp om medicinal-kemi (camp 3, nov/dec 2015)
  • Programmering og robotter (camp 4, januar 2016)
  • Femern forbindelsen (camp 5, maj 2016)
  • Studietur til Sverige - kernefysik (camp 6, august 2016)
  • Liv på Mars. Godkendelse af emne til projekt. (camp 7, 9. - 12. oktober 2016)
  • Eksamen (den 4. eller 6. april 2016)
  • Afslutningsceremoni (lørdag den 29. april) For tilmelding - klik på begivenhed nederst på siden)

Kursusdag for kontaktlæreren
I forbindelse med forløbet afholdes en kursus-dag d.28. august 2015 for kontaktlæreren på skolen. Det er en forudsætning for at være med i forløbet, at skolen sender en lærer til kursusdagen, hvor vi afstemmer forventninger og snakker om krav til hjemmeopgaver og eksamensopgaven. Der vil også være faglige input i relation til emner, de unge talenter skal arbejde med.

PRIS
Der er en egenbetaling på 3500 kr ex moms om året pr talent, der optages i projektet. Desuden forventer vi, at skolerne afsætter timer til de lærere, der skal forberede de enkelte camps samt betaler eleverne transport til/fra Sorø.

TILMELDING
Der er lukket for tilmelding. 

ScienceTalent College er et eksklusivt tilbud til medlemmer af ScienceTalenters Gymnasienetværk. Ved evt. udmeldelse af netværket kan skolens talenter IKKE fortsætte i projektet.

Vi optager maks. 16 skoler i projektet. Vi regner med at hver skole deltager med min. 2 og maks. 5 talenter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til konceptet, er du velkommen til at kontakte Mie Berggreen Høj på mbh@astra.dk eller Morten Moldrup på mmo@astra.dk.