Gå til hovedindhold

Sønderborg kommune - idræts- og bevægelsesprojekt

Kompetenceudviklingsforløbets formål er at opkvalificere deltagernes forudsætninger for og give redskaber til at sætte skub i udviklingen af en tydelig og synlig idrætskultur på skolen. Efter endt kompetenceudviklingsforløb får skolen en KOSMOS‐certificering som idræts‐ og bevægelsesskole.

Beskrivelse af projektet 

Introduktion og forankring af en synlig idrætskultur på Dybbøl i Sønderborg Kommune. 6 temadage (á 5 ‐ 6 timer), afviklet som en del af skolehverdagene i 2015/2016 og 2016/2017. 

Temaer for kompetenceforløbet

Idrætsudviklingsforløbet kan tage afsæt i forskellige idrætsfaglige, pædagogiske og didaktiske områder. Men helt overordnet arbejdes der med:

  • Skolens idrætsstatus m. fokus på at lave en idrætsprofil for skolen
  • Udarbejdelse af ”den røde tråd”. Udvikling af skolernes idrætstråd med fokus på progression og kvalitet i idrætsundervisningen
  • Nyeste viden om 9. klasses prøver i idræt  
  • Inklusion i idrætsfaget
  • Opbygning af bæredygtige idrætsfagteam samt fokus på netværksdannelse på tværs af skoler
  • Idrætsdidaktiske modeller
  • Læremidler i idræt eks. Idræt på hjernen

Målgruppe

Primær målgruppe: Lærere, pædagoger og skolens ledelse  
Sekundær målgruppe: Skolebestyrelse, kommunale pædagogiske og idræts‐ og sundhedskonsulenter

Læs om projektet.

Samarbejdspartnere

Ulkebøl skole, Dybbøl skole