Gå til hovedindhold

Robotter i Folkeskolen

3D printet humanoid robot - Foto: Wikimedia/Jasonprost

Mini-projektet RIF udforsker forholdet mellem begrundelser for robotteknologi i skolen og robotteknologiernes faktiske anvendelser

Forskningsprojekt Robotter i Folkeskolen blev gennemført i år 2015, informeret og knyttet til projekt Technucation i perioden 2011 til 2015. Formålet med projektet var at undersøge, hvordan skole begrundede deres investeringer i robotteknologi, og samtidig undersøge de vanskelige situationer, der kunne opstå i undervisningen for lærerne.

Man foretog en rundspørge for at finde ud af, om feltet robotter til uddannelsesbrug havde behov for forskningsmæssig belysning. 239 af 272 skoler svarede ja til, at de overvejede at bruge, brugte eller havdebrugt robotter i undervisningen. Intentionerne om at indføre robotteknologi i skolen var gode, men den faktiske anvendelse i undervisningen haltede bagefter.

Projektet mundede ud i en rapport, der blandt andet konkluderede at roboteknologien ikke er tilstrækkelig didaktisk forankret.

Geografisk område

Landsdækkende