Gå til hovedindhold

QUEST

QUEST var et fire-årigt udviklingsprojekt rettet mod kompetenceudvikling af lærer i folkeskolens naturfag.


QUEST står for Qualifying In-service Education of Science Teachers. Det overordnede mål med projektet var at fremme læringen hos elever i grundskolens naturvidenskabelige fag. For at nå dette mål var der i projektet fokus på at udvikle, implementere, evaluere og udbrede en model for efteruddannelse, som satte grundskoler i stand til at opretholde en løbende, professionel forbedring af deres science-undervisning.

Projektet blev integreret i skolens kultur og skolens udvikling med et fokus på både lærernes professionelle kompetencer og institutionelle ændringer. Det var baseret på lærernes deltagelse, samarbejde lærerne imellem og samarbejde inden for skole-netværk, og tilpasset lærernes, skolernes og kommunernes kapacitet til forandring. Projektet var forskningsbaseret og designet til at omdanne resultater fra national og international forskning i scienceuddannelse til brugbare metoder, der kan indgå i den daglige klasseundervisning, og det blev ledsaget af forskning og systematisk udbredelse af resultater og erfaringer fra projektet. 

Ved hjælp af projektet var det tanken, at eleverne i naturfagsundervisningen skulle møde et bredere spektrum af undervisningsformer og metoder, mere vægt på diskussion og refleksion, modigere lærere, mere eksperimenterende undervisning, samt mere samarbejde på tværs af fag.

Støttet af

Lundbeckfonden

Deltagende institutioner

Center for Scienceuddannelse (CSE) ved Aarhus Universitet, VIA University College

Geografisk område

Region Midtjylland