Gå til hovedindhold

Operationalisering af Silkeborg Kommunes naturfagsstrategi

Operationalisering af Silkeborg Kommunes naturfagsstrategi

Formålet med projektet er at understøtte og hjælpe naturfagslærerne på den enkelte skole med at få designet en lokal strategi for naturfagene med udgangspunkt i en kommunal strategi, hvor der er fokus på de uformelle læringsmiljøer og på et øget brug af kollegiale netværk både på skolen og imellem skoler. Erfaringerne for disse videregives løbende til de andre kommunale skoler, samt til andre kommuner gennem en national konference.

Efteråret 2010 vedtog børne- og unge udvalget i Silkeborg kommune en naturfagsstrategi gældende for de kommunale skoler. Strategien er udarbejdet af et lokalt udvalg bestående af skoleledere, lærere og konsulenter. Projektet omsætter et politisk besluttet papir til konkret handling på skoleniveau.

Projektbeskrivelse.

Projektet består af tre delprojekter:
En skole fra 0. – 9. klasse, hvor der er en formaliseret samarbejde mellem skolens naturfagslærere. Her deltager 4 naturfagslærere i projektet. Med udgangspunkt i lærernes samarbejdsrutiner designer lærerne en faglig progression på tværs af naturfagene, hvor der sættes fokus på den røde tråd i fagene. Herefter opdyrkes og screenes skolens nærmiljø for uformelle læringsmiljøer, hvor der efterfølgende indgås aftaler med personer udenfor skolen, der kan være med til at sætte læringen i naturfag ind i en kontekst for eleverne.
 

En skole fra 0. – 9. klasse, hvor der ikke er et formaliseret samarbejde mellem skolens naturfagslærere. Her deltager 4 naturfagslærere i projektet. Med udgangspunkt i tankerne omkring praksisfællesskaber etableres der en fælles forståelse for naturfagsstrategien og for tankerne bag ”Flerfaglige fællesmål”. Herefter opdyrkes og screenes skolens nærmiljø for uformelle læringsmiljøer, hvor der efterfølgende indgås aftaler med personer udenfor skolen, der kan være med til at sætte læringen i naturfag ind i en kontekst for eleverne.
 

Fire mindre naboskoler fra 0. – 6. Klasse, hvor der ikke er et formaliseret samarbejde mellem naturfagslærerne. Her deltager to naturfagslærere fra hver skole. (Der er pt. et opbrud på mange skoler som følge af kommunesammenlægningen. Derfor indgår der ikke en overbygningsskole i denne gruppe). Med udgangspunkt i tankerne omkring praksisfællesskaber, etableres der en fælles forståelse for naturfagsstrategien og for tankerne bag ”Flerfaglige Fællesmål”. Herefter opdyrkes og screenes skolens nærmiljø for uformelle læringsmiljøer, hvor der efterfølgende indgås aftaler med personer udenfor skolen, der kan være med til at sætte naturfagsundervisningen ind i en kontekst. Man vil her gøre brug af tankerne omkring Landsbyskoler i netværk, et tidligere forsøg fra Herning kommune.

Status: projekt afsluttet.

Deltagende institutioner

Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune, Skoletjenesten på AQUA, 6 udvalgte kommunale skoler, NTS-centeret, Midtjylland

Geografisk område

Region Midtjylland