Gå til hovedindhold

Læring i virkeligheden

Solcellebiler - Paradisbakkeskolen - Naturvidenskabsfestival - Foto: Pelle Rink © Astra

Projektet gik ud på at interessere og engagere unge for energi, klima og bæredygtighed på en virkeligsnær måde, der kobler teori og praksis i naturfagsundervisningen.

Projektet Læring i virkeligheden havde som formål at interessere og engagere unge for energi, klima og naturfag, at etablere og udvikle nye former for lokalt samarbejde mellem skoler, universitet, virksomheder og kommune, at udvikle naturfaglige undervisningsforløb om energi og klima (mellemtrin/udskolingen), at afdække barrierer og muligheder for et længerevarende samarbejde og at udvikle værktøjer, der tackler barrierer og udnytter mulighederne for sådant et samarbejde.

Ideen bag projektet var at udvikle eller videreudvikle et lokalt samarbejde
mellem skoler og lokale virksomheder samtidigt med, at studerende fra Aalborg
Universitet (AAU) blev inddraget i undervisningen på skolerne. Formålet var at udvikle
virkelighedsnær naturfagsundervisning, der både viser klima- og energiproblemer
og deres løsninger tæt på eleverne i forskellige sammenhænge i og uden for
skolen.

Støttet af

Miljø- og Energifonden

Geografisk område

Region Nordjylland
Rebild Kommune
Aalborg Kommune