Gå til hovedindhold

Læring i virkeligheden

Solcellebiler - Paradisbakkeskolen - Naturvidenskabsfestival - Foto: Pelle Rink © Astra

Prakisnære undervisningsnetværk til styrkelse af folkeskoleelevers interesse for klima og naturfag.

Projekt Virkelighedsnær læring blev afholdt i årene 2014 – 2017 af Aalborg Universitet. Med Virkelighedsnær læring ville man etablere nye former for samarbejde mellem skole, universitet, virksomheder og kommuner. Gennem disse netværk ville man styrke en virkelighedsnær undervisning og fremme elevernes interesse for bæredygtighed, naturfag og teknologi. 

I projektet Virkelighedsnær læring fik de deltagende skoler brede rammer til selv at bestemme, hvilke fag, klassetrin og emner, der ville involvere. Det skulle bare indeholde noget, der var klima eller energi relevant og praksisnært. Projektet ville gerne understøtte at skolens lærere selv udviklede pædagogikken. 

Undervisningsforløbene var problemorienterede, virkelighedsnære og krævede elevernes selvstændige arbejde. Et undervisningsforløb var typisk på 5 til 7 uger og der indgik et formidlingsprodukt, hvor eleverne gerne skulle reflektere over deres læring og det valgte emne ud fra hvilken betydning det havde i et samfundsperspektiv. Som del af projektet skulle skolerne selv etablere samarbejder med en række virksomheder og derudover inddrage AAU studerende i undervisningen.

Støttet af

Miljø- og Energifonden