Gå til hovedindhold

Kreative og innovative læringsmiljøer fra indskoling til udskoling

Kompetenceudviklingsforløb fremmer kreative og innovative læringsforløb gennem videndeling, metodetilegnelse og forståelse for innovationsdidaktik.


750 lærere/pædagoger samt 150 skoleledere og læringsvejledere fra 6 kommuner i Trekantsområdet gennemfører kompetenceudviklingsforløb med fokus på at afprøve og udvikle undervisning gennem innovative og entreprenante metoder.

Forløbet skal fremme kreative og innovative læringsforløb fra indskoling til udskoling i området, og det gennemføres som webinar og en række kursusdage, hvor lærere/pædagogteams på tværfaglig basis tilegner sig forståelse for innovationsdidaktik og udvikler deres kompetencer til at arbejde med entreprenørskabsundervisning.

Formålet er at styrke elevernes læring ved at gøre dem bekendt med og træne dem i at arbejde med idéudvikling, problemløsning og innovation.

Projektet er et led i et samarbejde mellem Trekantområdet Danmark samt børn og unge forvaltningerne i Vejle og de fem øvrige Trekantkommuner om netop at fremme entreprenørskabsundervisningen i grundskolen. Samarbejdet har kørt de sidste to år og har tidligere resulteret i initiativer som læringsdage, et idekatalog og et intensivt kursus for 25 lærere.