Gå til hovedindhold

iTEC

iTEC (Innovative teknologier til et Engagerende Klasseværelse) var et fire-års forsknings-og udviklingsprojekt.

iTEC havde til formål at omdanne og opskalere brugen af teknologi i læring og undervisning på niveauer svarende til den danske folkeskole. Gennem iTEC blev pædagogiske redskaber og ressourcer afprøvet med deltagelse af ca. 50.000 elever i 2624 klasseværelser i 20 europæiske lande. 

iTEC-projektet udviklede en skalérbar, scenarie-styret designproces til udvikling af en digital pædagogik; værktøjskassen Fremtidens klasseværelse og tilhørende uddannelsestilbud samt et omfattende bibliotek med Scenarier om fremtidens klasseværelse, Læringsaktiviteter og Læringsfortællinger. 

ITEC-scenarierne er korte narrative beskrivelser af læringssammenhænge inden for et læringsmiljø. Hensigten er at inspirere lærere og give dem værktøjer og uddannelse til at udføre nye praksisser. iTEC-scenariebiblioteket indeholder alle de scenarier, der blev udviklet og udgivet i forbindelse med projektet.

Deltagende institutioner

iTEC involverer 26 partnere fra 18 lande, herunder 14 undervisningsministerier., UNI-C

Geografisk område

Internationalt