Gå til hovedindhold

inGenious

Foto: http://www.ingenious-science.eu/web/guest

I EU-projektet 'inGenious' var 26 partnere fra 16 europæiske lande gået sammen om at skabe begejstring for naturvidenskab gennem skole/virksomhedssamarbejde.

inGenious skulle samle, afprøve og formidle de bedste europæiske erfaringer med skole/virksomhedssamarbejde. inGenious indsamlede to forskellige typer af erfaringer: politiske tiltag, der skulle fremme skole/virksomhedssamarbejde om naturfag samt praktiske erfaringer om skole/virksomhedssamarbejde. Danmark havde i alt ti skoler og gymnasier som aktivt deltog i inGenious.

I oktober 2008 mødtes ledende europæiske erhvervsfolk fra European Round Table of Industrialists i Bruxelles for at drøfte problemer med den svage rekruttering til og interesse for naturvidenskabelige uddannelser. Som følge af dette møde blev inGenious etableret.

Den overordnede projektleder for projektet var European Schoolnet. Partnerne i inGenious var europæiske virksomheder, undervisningsministerier, universiteter samt "nationale platforme".

Deltagende institutioner

European Schoolnet, Danish Science Factory, Naturvidenskabernes Hus (NVH), Partnerne i Ingenious er: europæiske virksomheder, undervisningsministerier, universiteter

Geografisk område

Internationalt