Gå til hovedindhold

Fremtidens undervisningsfacilitet

Med projektet Fremtidens Undervisningsfacilitet (FUF) ønsker Universe Fonden at demonstrere, hvordan man kan designe, indrette og ikke mindst undervise i rum, der er særligt rettet mod naturfagsundervisningen i 7. til 9. klasse, så interessen for naturfag hos eleverne øges.

Viden om hvad der befordrer kreativitet, læring og engagement hos unge, omsættes til praksis i indretning og funktionalitet. Målet er at konkretisere, hvordan rammerne for en naturfagsundervisning optimalt skal være, for at de unge finder interesse i naturfagene.

Det fysiske læringsmiljø indrettes ved siden af Danfoss Universe i Nordborg på Als i et lejrskoleområde, der etableres særligt til formålet. Den viden og de erfaringer, der opbygges i projektet skal gøre gavn på de skoler rundt om i landet, der står over for at skulle gennemføre forbedrings- og renoveringstiltag, ikke mindst i naturfagslokalerne.

Projektet varer fra januar 2011 til oktober 2012. Det fysiske læringsmiljø står færdigt foråret 2012. I marts og april 2012 vil faciliteterne blive benyttet af en række lærere og elever (i alt 8 klasser), hvor der vil være mulighed for at genere selvstændig empiri og/eller indgå i dele af projektet.

Se mere her: Fremtidens naturfagslokale samt blivklog.dk

Ekstern samarbejdspartner
Universe Fonden, kontaktpersoner:
Georg Nissen, projektleder, geni@universefonden.dk
Christina Lühti, læringsforsker, chl@universefonden.dk 

Budgetramme: 11 mio. kr.

Projektet er afslutttet