Gå til hovedindhold

Fremtidens undervisningsfacilitet

Den viden og de erfaringer, der blev opbygget i projektet skulle gøre gavn på de skoler rundt om i landet, der stod over for at skulle gennemføre forbedrings- og renoveringstiltag, ikke mindst i naturfagslokalerne.

Projektet var særligt rettet mod naturfagsundervisningen i 7. til 9. klasse, så interessen for naturfag blandt eleverne steg. Viden om hvad der befordrede kreativitet, læring og engagement hos unge, blev omsat til praksis i indretning og funktionalitet. Målet var at konkretisere, hvordan rammerne for en naturfagsundervisning optimalt skulle være, for at de unge fandt interesse i naturfagene.

Det fysiske læringsmiljø blev indrettet i en gammel lade, som havde til formål at skabe et læringsmiljø, der havde positiv indflydelse på elevernes flow, engagement og trivsel og dermed læring. Den nye bygning fungerede som ramme, når forskellige skoler fra landet besøgte stedet, afprøvede og blev inspireret af, hvordan undervisningen i naturfag også kunne være.

Støttet af

Undervisningsministeriets puljer Fabrikant Mads Clausens Fond

Geografisk område

Landsdækkende