Gå til hovedindhold

Fra Talentmasse til Entreprenørskab

Fra Talentmasse til Entreprenørskab - et projekt om at styrke entreprenørskab i Region Midtjylland for elever ved erhvervs- og ungdomsuddannelsesinstitutioner og studerende ved erhvervsakademier.

Målet med projekt 'Fra Talentmasse til Entreprenørskab' var at styrke entreprenørskab i undervisningen i ungdomsuddannelserne, på erhvervsuddannelserne og på de korte videregående uddannelser. Gennem nye undervisningsforløb- og materialer, events og efteruddannelse skulle regionens samlede evne til at tænke og handle kreativt, innovativt og iværksættende løftes.

Elever ved erhvervs- og ungdomsuddannelsesinstitutionerne og studerende fra erhvervsakademierne skulle oparbejde nye kompetencer og erfaringer. Undervisere blev uddannet til at rådgive og støtte de studerendes foretagsomhed og spændende nye samarbejder med erhvervsliv og organisationer bringes i spil. Yderligere blev der udviklet camps, konkurrencer og lignende for både undervisere, studerende, elever og erhverv. 

Deltagende institutioner

Erhvervsakademi Midtvest , Århus Erhvervsakademi

Geografisk område

Region Midtjylland