Gå til hovedindhold

EUD indsats

Projekt EUD indsats var et udredningsprojekt i gangsat af Det nationale center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS-centeret)

Projektet ønskede at lave en udredning, der indkredsede, hvordan erhvervsuddannelser (EUD) og grundskoler (GSK) gensidigt kan drage nytte af hinanden. Hvilke muligheder og barrierer der er i samarbejdet mellem grundskoler og erhvervsuddannelser ønskes identificeret.

Udredningen fokuserede på samarbejder, hvor elever og lærere fra de to skoleformer udveksler faglighed indenfor naturfag, teknik, teknologi og sundhedsfag.

Udredningen skulle medvirke til at NTS-centeret kunne:

  • Opbygge kendskab til erhvervsskoler mhp på formidling af uddannelsesmuligheder de tilbyder indenfor NTS-faglighed.
  • Understøtte samarbejdet mellem gsk og eud.
  • Sammentænke UU vejledningen med naturfags-, teknik- og sundhedsundervisning.
  • Sikre at de nødvendige adgangskrav til videre uddannelse er klare for elever i gsk
  • Sikre at vejledere fra både UU og Studievalg er klædt på i forhold til NTS-fags karrieremuligheder og uddannelsesveje gennem EUD-systemet.
  • Understøtte grundskolelæreres arbejde med uddannelses-, erhvervs- og arbejdsma-kedsorientering rette mod NTS-faglige uddannelser og erhverv.

Udredningen forløb i 3 overlappende faser: 

  • Identifikation af aktører, deres positioner og roller i samarbejder mellem GSK og EUD, udvælgelse af samarbejder til nærmere analyse og vidensindsamling. 
  • Uddybning af aktørers engagement i samarbejder mellem GSK og EUD. Formulering af anbefalinger til en forbedret indsats. 
  • Formulering af model for udviklingsindsats til kvalificering af samarbejder mellem GSK og EUD. Planlægning og finansiering af projekt til afprøvning af model. 

Geografisk område

Landsdækkende