Gå til hovedindhold

Entrepreneurship in Education in the Baltic Sea Region

Formålet og ambitioner i projektet har været at tage initiativ til indledende mødet med henblik på at etablere et samarbejde inden for entreprenørskabsuddannelse i Østersøregionen.

I projektet er der gennemført en række netværksaktiviteter med et afsluttende topmøde i december 2014: The Copenhagen Policy Innovation Summit.
Her deltog en lang række repræsentanter for undervisningsministerierne i de 9 lande (Danmark, Sverige, Finland, Estland, Letland, Lithauen Polen, Tyskland og Norge), eksperter inden for entreprenørskabsuddannelser samt undervisere for at udveksle erfaringer med udvikling og implementering af en strategi for entreprenørskab i uddannelsessystemet. Projektet har hovedsageligt fokuseret på folkeskoler og ungdomsuddannelserne. 

Projektet indicerer behov for netværk for lærere både på nationalt og internationalt niveau og en større videns- og erfaringsudveksling på tværs af niveauer i uddannelsessystemet for at skabe større sammenhæng. Herudover er der behov for nationale strategier for udvikling af lærernes kompetencer.

 

 

Deltagende institutioner

Det Danske Undervisningsministerium og Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise

Geografisk område

Landsdækkende
Internationalt