Gå til hovedindhold

Entreprenørskabsskolen

Solcellebiler - Paradisbakkeskolen - Naturvidenskabsfestival - Foto: Pelle Rink © Astra

Entreprenørskabsskolen havde til formål at fremme børns læring med fokus på at bygge på innovation, kreativitet og iværksætterlyst.

Fra 2006 har Ikast-Brande Kommune arbejdet med projektet Entreprenørskabsskolen, som havde til formål at udvikle en kultur i skolen, erhvervslivet, foreningslivet og familien som sikrede, at børn og unges læring byggede på innovation, kreativitet og iværksætterlyst.

Gemmem projektet ønskede man, at kommunens børn og unge udviklede entreprenante kompetencer, der gav dem mod og handlekraft til at blive fremtidens kompetente medarbejdere.

Metodisk arbejdes der med KII-modellen i det kreative, det innovative og det iværksættende læringsrum. Igennem metoden medtænkes tre kompetenceområder - fagkompetencer, metodekompetencer og personlige - og sociale kompetencer. SMTTE-modellen bruges som pædagogisk didaktisk værktøj.

Deltagende institutioner

Ikast-Brande Kommune

Geografisk område

Region Midtjylland