Gå til hovedindhold

EnergyMinds

Energiingeniør - Foto: colourbox

I 2006 blev EnergyMinds oprettet gennem et unikt samarbejde mellem alle energiingeniør-uddannelsessteder i Danmark, repræsentanter fra branchen og Dansk Energi.

EnergyMinds-projektet begyndte pga. det faldende optag på energiingeniøruddannelserne. En behovsundersøgelse fra 2004 viste et misforhold mellem den store generation af stærkstrømsingeniører, der er på vej pension i de næste år, og et lavt antal af nyuddannede energiingeniører.


Formålet med EnergyMinds er at øge antallet og kvaliteten af uddannede energiingeniører i Danmark. Siden EnergyMinds blev søsat, er den negative kurve for energiingeniørstuderende knækket, og optaget på uddannelsesinstitutionerne rundt om i landet er fordoblet.

EnergyMinds er sponsoreret af Energinet.dk, Dansk Energi Net og Dansk Energi Produktion.

Kerneaktiviteterne har været centreret om tre områder:

  • Fælles markedsføring for uddannelsesstederne
  • Netværk og koordinering
  • Kvalitet i uddannelsen

EnergiMinds arbejder på at få flere unge til at opdage, hvordan de kan være med til at gøre en forskel ved at arbejde med el og energi. Det gør de blandt andet ved at lave en hjemmeside, der giver et samlet overblik over uddannelses- og karrieremuligheder inden for el og energi. 

EnergyMinds er et femårigt projekt, der løber frem til og med 2013. Det er finansieret af Dansk Energis medlemmer og Energinet.dk, og de samarbejder med alle relevante videregående uddannelsesinstitutioner.

Deltagende institutioner

Dansk Energi, Energinet.dk

Geografisk område

Landsdækkende