Gå til hovedindhold

Biodiversitet Nu

Projekt Biodiversitet Nu skaber ved hjælp af app'en Naturtjek ny viden om udvalgte dyr, planter, svampe og levesteder.

Formålet med projektet er at skabe ny viden om, hvordan biodiversiteten i Danmark har det og samtidig inddrage den brede befolkning i indsamlingen af naturdata. 

Via app'en indsender deltagere i dette citizen science projekt deres registreringer, hvorved man bidrager med data til forskere om dyr og planter i den danske natur.

Den viden, der kommer ud af projektet, formidles videre til de lokale politikere og jordejere, som kan gøre noget helt konkret for at forbedre leveforholdene for dyr, planter og svampe i deres område.

Støttet af

Aage V. Jensens Fond

Deltagende institutioner

Aarhus Universitet (DCE) , Københavns Universitet (CMEC), Danmarks Naturfredningsforening

Geografisk område

Landsdækkende
Online