Gå til hovedindhold

Biodiversitet Nu

Projekt Biodiversitet Nu skaber ved hjælp af app'en Naturtjek ny viden om udvalgte dyr, planter, svampe og levesteder.

Formålet med projektet er at skabe ny viden om, hvordan biodiversiteten i Danmark har det og samtidig inddrage den brede befolkning i indsamlingen af naturdata. 

Forskerne i projektet har udvalgt nogle arter og levesteder, som kan indikere, hvordan naturen har det. I løbet af projektet skal der laves så mange registreringer som muligt af de udvalgte arter og levesteder. 

Alle kan være med til at registrere de udvalgte arter og levesteder med app'en Naturtjek. Man registrerer, hvad man har set - enten mens man er i naturen eller bagefter, når man er kommet hjem. Alle arter og levesteder er lettere at kende. Det kan fx være et egern eller et pindsvin. Hvis arternes tilstedeværelse i et område ændres, kan det fortælle om, hvordan forholdene for biodiversiteten ændres.

Den viden, der kommer ud af projektet, formidles videre til de lokale politikere og jordejere, som kan gøre noget helt konkret for at forbedre leveforholdene for dyr, planter og svampe i deres område.

Støttet af

Aage V. Jensens Fond

Samarbejdspartnere

Aarhus Universitet (DCE) , Københavns Universitet (CMEC), Danmarks Naturfredningsforening