Gå til hovedindhold

Augmented Reality for Science Education

Projekts ønsker er at bidrage til udvikling og implementering af innovative naturvidenskablige uddannelser med henblik på at øge kvaliteten af undervisning i naturvidenskab og de studerendes holdninger og motivation. 

Dette vil i ske gennem introduktionen af ​​Augmented Reality (AR) samt udvikling af en pædagogisk tilgang til dets anvendelser. AR muliggør aktiv læring og understøtter en problembaseret tilgang til læring og en høj grad af elevinvolvering.

Ved at påføre den virkelige verden virtuelle oplysninger arbejder men i projektet på at udvikle metoder, der kan gøre det lettere for børn at forstå, hvordan naturvidenskabelige fænomener fungerer. Fx ved at eleverne v.hj.a.  iPads og mobiltelefoner får mulighed for at se, hvad der er inden i en motor, eller hvordan tordenvejr fungerer.

Målet er at udvikle en elevcentreret tilgang ved at facilitere undersøgelsesorienteret undervisning, samarbejde og aktiv læring - og gennem visualisering af de ofte skjulte processer gøre det lettere for elever at forstå ​​naturvidenskabelige fænomener.

AR-sci har det dobbelte formål at 1) udvikle og afprøve en innovativ tilgang til undervisningen i naturvidenskab og 2) at give eleverne et mere positivt syn på og holdninger til naturvidenskab - og dermed bidrage til at styrke og fremme undervisning i naturvidenskab i hele Europa ved at motivere eleverne der ellers er tilbøjelige til at give op ift. naturvidenskab.

 

Eksternt støttet med 2,7 mio kr. fra Erasmus+ program Internt finansieret med 100.000 kr.

Samarbejdspartnere

Supercomputing Centre of Galicia, Spanien, Skolen i Midten, Hedensted, Hogskolen in Oslo and Agershus, University of Manchester , Centre Publico Integrado O Cruce, Spanien