Gå til hovedindhold

ASTE

ASTE - Advanced Science Teacher Education

Projektet er et samarbejde mellem to professionshøjskoler (UCC og UC-Metropol) og to universiteter (Københavns og Aarhus Universitet) om at udvikle en sciencelæreruddannelse til grundskolens ældste klassetrin, som bl.a. fokuserer på

  • Sammenhænge mellem de indgående fag (matematik, fysik/kemi, biologi og geografi)
  • Sammenhænge mellem uddannelsens teoretiske og praktiske dele, bl.a. ved brug af nye praktikformer
  • Sammenhænge mellem relevante institutioner – specielt: professionshøjskole (hvor uddannelsens teoretiske dele foregår), praktikskole (hvor uddannelsens praktiske dele foregår) og universitet (hvor den nyeste naturvidenskabelige viden udvikles).

Uddannelsen har til formål at uddanne lærere til undervisning i fagene biologi, fysik/kemi, geografi og matematik på mellemtrinnet og i udskolingen. De studerende får derfor linjefagskompetence i disse fag. Det er endvidere et mål gennem uddannelsen at skabe forandringsagenter i skolen. Uddannelsen er baseret på høj grad af tværfaglighed, nye formater i praktik, herunder et udvidet samarbejde med praktikskolerne samt udvikling af de studerendes kompetencer indenfor pædagogisk innovation. Projektet er støttet af Lundbeckfonden og der er tilknyttet en phD studerende. 

Projektet udføres i perioden 2011-2014 og er støttet af Lundbeck fonden med en bevilling på i alt 4 mill. kr. Projektet koordineres af Center for Science Didaktik og ledes af en styregruppe med repræsentanter fra hver af de deltagende institutioner. Endelig er der nedsat et Advisory Board med deltagelse bl.a. af skolens fagkonsulenter og andre institutioner.