Gå til hovedindhold

ASSIST-ME - forskningsprojekt om evaluering

ASSIST-ME var et forskningsprojekt om evalueringsmetoder i grundskolen og gymnasiet i naturfagene og matematik. Projektet undersøgte summative og formative evalueringsmetoder, som kan støtte og udvikle en undersøgelsesbaseret tilgang i undervisningen.

Projektet var i Danmark under ledelse af Institut for Naturfagenes Didaktik og løb fra 2013-2016 med deltagelse fra otte europæiske lande. Målet var, at evaluering både skal kunne vurdere elevens standpunkt og give feedback til eleven og læreren om, hvordan eleven kan lære mere fremover. Samtidig skal projektet understøtte undersøgelsesbaseret undervisning – eller som det hedder internationalt: Inquiry based education.

Det var centralt i projektets målsætning at bedrive forskning, der kan implementeres i uddannelsessystemet. Lærere, relevante beslutningstagere og politikere skulle involveres undervejs i forskningsprocessen. På den måde sikres, at forskningen kan omsættes til evalueringspraksis, der reelt kan lade sig gøre i den virkelighed som undervisningen foregår i.

ASSIST-ME står for Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education og var finansieret af EU’s 7. rammeprogram.

Herunder findes ph.D.-projektet "Om brugen af modeller og modellering i naturfagene i folkeskolen" ved Sanne Schnell Nielsen

 

 

Deltagende institutioner

Københavns Universitet, IND, Universität Kiel, University of Cyprus, Centre National de la Recherche Scientifique, Lyon, King's College London, University of Jyväskylä, University Joseph Fourier Grenoble , University of South Bohemia , Pearson Education International , Fachhochschule Nordwestschweiz

Geografisk område

Internationalt