Gå til hovedindhold

ASSIST-ME - forskningsprojekt om evaluering

ASSIST-ME var et forskningsprojekt om evalueringsmetoder i grundskolen og gymnasiet i naturfagene og matematik. I projektet undersøges summative og formative evalueringsmetoder, som kan støtte og udvikle en undersøgelsesbaseret tilgang i undervisningen.

Projektet blev i Danmark ledt af Institut for Naturfagenes Didaktik og løb fra 2013-2016 med deltagelse fra otte europæiske lande. Målet var/er, at evaluering både skal kunne vurdere elevens standpunkt og give feedback til eleven og læreren om, hvordan eleven kan lære mere fremover. Samtidig skal projektet understøtte undersøgelsesbaseret undervisning – eller som det hedder internationalt: Inquiry based education.

Det var centralt i projektets målsætning at bedrive forskning, der kan implementeres i uddannelsessystemet. Lærere, relevante beslutningstagere og politikere skal involveres undervejs i forskningsprocessen. På den måde sikres, at forskningen kan omsættes til evalueringspraksis, der reelt kan lade sig gøre i den virkelighed som undervisningen foregår i.

ASSIST-ME står for Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education og var finansieret af EU’s 7. rammeprogram.

 

 
Støttet af Europæisk rammeprogram FP7

Samarbejdspartnere

Københavns Universitet, IND, Universität Kiel, University of Cyprus, Centre National de la Recherche Scientifique, Lyon, King's College London, University of Jyväskylä, University Joseph Fourier Grenoble , University of South Bohemia , Pearson Education International , Fachhochschule Nordwestschweiz