Gå til hovedindhold

Animationer af naturens fænomener

Projekt Animationer i naturfagene forløber i årene 2016 – 2018. Formålet med projektet er at bruge animationer som læremiddel i folkeskolen til at øge elevers motivation og viden om naturfaglige emner.

Formål 

Formålet med projektet Animationer af naturens fænomener var at bruge animationer som læringsmiddel i folkeskolen. Gennem udviklingen af et didaktisk animationskoncept skulle lærere udstyres med praktiske redskaber til at understøtte- og koble elevernes arbejde med animationer med naturfaglig viden. Eleverne skulle gennem arbejdet med animationer få øget motivation og viden om naturfagliglige emner.

Mål 

Dette projekt har arbejdet med at udvikle et didaktisk animationskoncept, der sikrer en kobling mellem animationsproduktion og naturfaglige begreber, til gavn for elevernes fascination og forståelse for naturen og naturens fænomener.

Målsætninger for pilotprojekt og science-centre

  • 20 natur/teknologi- og naturfagslærere udvikler, afprøver og evaluerer animationskonceptet i projektets indsatsområder 1, 3 og 4.
  • Elevernes forståelse af naturen og naturfaglige emner øges ved hjælp af animationer.
  • 1.000 elever i 4.-8. klasse inspireres med praktisk animationsarbejde til øget fascination af, og viden om, naturen og naturfaglige emner i projektets første fire faser.

Målsætninger for national udbredelse

  • 15.000 - 20.000 elever og over 1.000 lærere løser opgaver med animationskonceptet i Naturfagsmaraton i 36 kommuner fordelt over hele landet i projektets indsatsområde 5.
  • Animationskonceptet udbredes gennem Naturvidenskabsfestivalen til mere end 100.000 skoleelever, så elever i 4.-8. klasse og deres lærere får hjælp til at gennemføre animationskonceptet.
  • Animationsbanken kvalitetstestes for faglig gennemslagskraft over for de forenklede fælles mål i samarbejde.
  • 1.000 lærere nås gennem workshops, Animated Learning konferencen, Big Bang konferencer og Animationsfestival i Viborg.
  • Webplatformen NTSnet.dk opnår mindst 10.000 unikke brugere på animationsbankens platform.
  • Mindst 20 indslag i nyhedsmedier i projektperioden.

Aktiviteter

1. Udvikling af nyt didaktisk animationskoncept
2. Læreguide til animationskoncept
3. Animationsbank til undervisere
4. Udbredelse til science-centre
5. National udbredelse
6. Projektledelse, administration og evaluering