Gå til hovedindhold

Velux Fonden og Villum Fonden

Midler til kulturelle, miljømæssige, sociale og kunstneriske formål. Til ældre for at tilskynde og opmuntre til at gøre en aktiv indsats for sig selv og andre. Aldringsforskning og øjenforskning samt forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne.

VILLUM FONDEN støtter, projekter i Central- og Østeuropa med fokus på erhvervsuddannelse og unges overgang til arbejdslivet.

Aktuelt lige nu kan der søges midler til:

  • Mere klima i klasseværelset
  • Puljen er på 30 millioner kr. og støtter nye tværfaglige klimaundervisningsforløb, der rummer naturfaglige, samfundsfaglige og humanistiske elementer.