Gå til hovedindhold

Uddannelses- og Forskningsministeriet - Puljemidler til støtte af aktiviteter på Forskningens Døgn 2019

Som arrangør på Forskningens Døgn er der mulighed for at søge puljemidler til afholdelse af event under Forskningens Døgn.

Hvem kan søge om støtte?

Såvel personer som institutioner, virksomheder og organisationer (både offentlige og private) kan søge om puljemidler. Det er kun muligt at modtage én bevilling per ansøger. Det er tilladt at søge støtte til flere aktiviteter i én ansøgning.

Aktiviteter skal gennemføres inden for Forskningens Døgns formål, og skal formidle forskningsbaseret viden. Hermed menes viden genereret med videnskabelige metoder og gennem videnskabelige processer. Formidlingen kan forestås af forskerne selv, men også af forskerstuderende (ph.d.’er), forsknings- og kulturformidlere samt ansatte medarbejdere ved den afholdende institution/virksomhed

Rene foredragsarrangementer støttes ikke, da Forskningens Døgn i forvejen understøtter foredragsarrangementer økonomisk i regi af Bestil en Forsker-ordningen.  Dog kan der opnås støtte til aktiviteter, hvori der indgår et eller flere foredrag, forudsat at det ikke er det bærende element.

Hvad kan jeg søge om støtte til?

Der gives alene støtte til køb af tjenesteydelser, det vil sige ”udgifter ud af huset”. Der kan ikke søges støtte til køb af udstyr, intern løn, driftsudgifter, udgifter til persontransport (taxa og lign.) og forplejning, medmindre dette er en del af en honoraraftale med eksterne partnere. Udgifter hos samarbejdspartner betragtes ikke som ”udgifter ud af huset”.

Der kan maksimalt søges om støtte på 50.000 kr. og minimum 15.000 kr. Puljemidler udbetales eksklusiv moms. Derfor skal ansøgninger og regnskaber aflægges eksklusiv moms.

Sådan søger du

Ansøgninger skal så vidt muligt indsendes i Styrelsen for Forskning og Uddannelses elektroniske ansøgningssystem – e-grant. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen indeholder alle relevante oplysninger.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 10. januar 2019 kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter tidsfristen kan ikke forventes behandlet.

Vi forventer, at alle ansøgere har fået svar inden den 22. februar 2019. Ansøgninger indsendt elektronisk vil blive besvaret til den e-mailadresse, som er opgivet i ansøgningen.

Ved spørgsmål kontakt

Katja Gunnertoft Bojsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 44
Email: kabo@ufm.dk

Anne Lise Krarup-Christensen
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 82 39
Email: alkc@ufm.dk

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet