Gå til hovedindhold

TrygFonden

TrygFonden støtter landsdækkende og regionale projekter, der øger trygheden i Danmark indenfor kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Det kan være alt fra førstehjælpskurser til forskningsprojekter. 

Når du ansøger, er det vigtigt, at du først orienterer dig om vores fokusområder for at tjekke, at dit projekt bidrager til at løse et eller flere af de problemer, vi fokuserer på. Hvis du vil hjælpe os med at skabe tryghed i Danmark, kan du her læse mere om, hvordan du søger støtte hos TrygFonden: Læs mere om, hvad TrygFonden støtter.

TrygFonden står hvert år bag godt 700 donationer. Fra forskningsprojekter over store landsdækkende projekter til små regionale donationer, der gør en afgørende forskel, hvor de bliver givet.

Fælles for indsatserne er, at de skal leve op til TrygFondens mål, komme så mange som muligt til gode og bidrage til at gøre Danmark et mere trygt sted at være.

TrygFonden donerer midler efter ansøgning - og alle de donationer, der gives, er igennem en strategisk og systematisk bevillingsproces

Hvordan søger man

Man skal indsende en elektronisk ansøgning via ansøgningsproceduren.  Læs mere hos TrygFonden.dk

Man kan søge penge til både regionale og landsdækkende projekter, og for at sikre, at ansøgningen ender det rette sted, skal man i ansøgningsskemaet skrive om projektet er regionalt eller landsdækkende.

Hvis alle i målgruppen befinder sig inden for samme region, er projektet regionalt. Hvis målgruppen befinder sig i to eller flere regioner eller i hele landet er projektet landsdækkende.

Ansøgningsfrister

Der er to regionale ansøgningsrunder om året. Ansøgningsfristerne er:

1. marts
1. september

Der er tre landsdækkende ansøgningsrunder om året. I de tre runder behandles også forskningsansøgninger. Ansøgningsfristerne er:

1. marts
1. september
1. december

Der er en behandlingstid på fire måneder efter ansøgningsfristen. Man får tilsendt svar pr. post.

Hvem kan søge?

  • Institutioner
  • Foreninger
  • Myndigheder
  • Forskere

Man skal aflevere en evaluering, når projektet afsluttes.  

Kilde: TrygFonden