Gå til hovedindhold

Thomas B. Thriges Fond

Thomas B. Thriges Fond yder støtte til formål, der er til gavn for dansk erhvervsliv, fortrinsvis industri og håndværk:

  • Ved hjælp til fremme af sådanne videnskabelige og uddannelsesmæssige formål, der af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for erhvervslivets trivsel og/eller
  • ved støtte på anden måde til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for erhvervslivet.

Ansøgning

Specielt for ansøgning om fondsmidler: på fondens hjemmeside forefindes et Word-dokument, som bedes anvendt som forside til ansøgningen om fondsmidler. 

Ansøgning om bevilling af fondsmidler udformes med redegørelse for projektet, dets formål, økonomi, finansiering og med oplysning om ansøgerens tidligere virke. Det er vigtigt, at formålets betydning for dansk erhvervsliv dokumenteres. Gerne med bilags- og referencemateriale, f.eks. i form af udtalelser fra erhvervsvirksomheder og brancheforeninger.

Specielt for uddannelseslegater:  på fondens hjemmeside forefindes et Word-dokument som bedes anvendt som forside til ansøgningen om uddannelseslegat.

Der ydes kun støtte til ansøgere med afsluttet kandidatgrad. Ansøgningen om uddannelseslegat vedlægges personlige oplysninger (CV), eksamenspapirer, udtalelser fra arbejdsgiver/uddannelsesinstitution m.m., budget med finansieringsplan og andet, der kan være relevant til vurdering af ansøgeren og formålet.

Bemærk, at der ikke ydes støtte til uddannelser mv., der er påbegyndt eller afsluttet på tidspunktet for ansøgningens behandling. For juridiske kandidater kræves advokatbestalling. Der ydes ikke støtte til LL.M. studier.

Ansøgningen sendes til sekretariatet@thrigesfond.dk

Kontakt

THOMAS B. THRIGES FOND
c/o Terma A/S
Hovmarken 4
8520 Lystrup  
Telefon 39 61 50 30                                                  

sekretariatet@thrigesfond.dk