Gå til hovedindhold

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er blandt de største i Danmark og favner både meget omkostningstunge projekter og gode ideer, der kræver mindre støtte. Størrelsen af årets uddelinger kan variere fra år til år. Samlet er der fra 2013 til 2018 bevilget støtte for 6,23 mia. kr. Her i indeholdt at der i 2013 ekstraordinært blev bevilget 1 mia.kr. til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Denne donation udmøntes over en flerårig periode.