Gå til hovedindhold

Teknologipagten - Projektmidler til kompetenceudvikling og inspirerende STEM-undervisning i skolen

Projektmidlerne skal understøtte Teknologipagtens formål om øgede STEM kompetencer, herunder bedre kvalitet i undervisningen og øget interesse for naturvidenskab, teknologi og digitale kompetencer. Særlige indsatser for piger og deres interesse for STEM er ligeledes omfattet.

Projektmidlerne kan kun søges af grundskoler, ungdomsuddannelser og kommuner i puljer af 100.000 DKK. Enkelte skoler og ungdomsuddannelser kan søge en pulje, kommuner kan søge om flere puljer til større projekter der omfatter flere skoler.

Kompetenceudvikling af lærere skal indgå som et element i projekterne. Anskaffelse af undervisningsmaterialer og teknologier, som understøtter formålet, kan være en del af projektet.

Ansøgere må være indstillet på, at der stilles krav om kreditering af Teknologipagten og om afrapportering af projekternes opfyldelse samt anvendelse af midler.

Der stilles ingen særlige krav om medfinansiering.

 
Sådan søger du

Download og udfyld ansøgningsskema og budgetskema - her 

Ansøgning og budget uploades online via ansøgningsformularen.
 

Ansøgningsfristen er 15. november 2018 kl. 23.59!
 

Godkendte ansøgninger kan forvente, at der er indgået aftaler og kontrakter inden 31/12 2018.

Bemærk: 

  • Projektstøtte kan udelukkende udbetales til kommuner, ungdomsuddannelser og kommunale / private grundskoler, ikke til private organisationer. 
  • Teknologipagten giver støtter ikke indkøb af PC’er, iPads og lignende, ligesom vi ikke støtter lejrskoler og studieture.


Har du spørgsmål til projektmidlerne eller ansøgningen, så kontakt: 

Anders Rasmussen 
E-mail: anders@ffe-ye.dk 

Kilde: https://www.teknologipagten.dk/soeg-midler/oversigt-over-midler/efteraar-2018/stem-midler-2018