Gå til hovedindhold

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond

Fondens formål er at virke til fremme af almennyttige formål, og bestyrelsen kan således yde økonomisk støtte til institutioner, offentlige eller private, og til personer til løsning af almennyttige opgaver af kristen,humanitær, medicinsk - kurativ, kulturel eller social art.

Især ved større donationer bør bestyrelsen lægge vægt på, at den økonomiske støtte kan få stor betydning for en større personkreds.

Fonden kan endvidere støtte almenvelgørende formål og således yde økonomisk støtte til personer, som har behov for hjælp, være sig på grund af sygdom, alderdom, svigtende arbejdsevne eller andre forhold, herunder støtte til uddannelse.

Støtte kan også gives med det formål at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling.

Supplerende oplysninger:
Bestyrelsen bestemmer, under hvilken form støtte fra fondens midler skal finde sted. Økonomisk støtte til personer kan såvel ydes i form at årlige legatportioner, fastsat enten for et enkelt år eller for flere år, eller i form at et eengangsbeløb. Økonomisk støtte kan også, når bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt, ydes i form at lån enten uden sikkerhed eller imod sikkerhed på lempelige rente- og afdragsvilkår.

 

Legattype

Legater uden specifik studieretning
 

Formål

Projekter og sociale aktiviteter
 

Kan søges af

Enkeltpersoner.

Ansøgning
Ansøgninger: Fonden har ikke ansøgningsskemaer, hvorfor ansøgninger bedes fremsendt digitalt ved at benytte den online formular.

I tilfælde, hvor ansøgeren ikke har adgang til digitalt medie, kan ansøgningen sendes til:
Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond
Stumpedal 1
2730 Herlev

Ansøgninger der ikke kommer i betragtning, vil kun blive besvaret, såfremt der til ansøgningen, er vedlagt frankeret svarkuvert.

Ansøgningsfrist
Fondens bestyrelse afholder bestyrelsesmøder 6-8 gange om året, hvorfor der ikke er bestemte ansøgningsfrister.