Gå til hovedindhold

Region Syddanmarks Uddannelsespulje: STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering og Math)

Regionsrådet i Region Syddanmark har derfor besluttet, at der i 2019 skal prioriteres 5,0 mio. kr. af midlerne i den årlige uddannelsespulje til at understøtte nye initiativer og indsatser, der kan være med til at styrke de unges interesse for science og teknologi hele vejen gennem uddannelsessystemet. Samtidig har Regionsrådet besluttet at arbejde for at understøtte FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Formål

Regionens formål med at afsætte 5 mio. kr. af uddannelsespuljemidlerne til ansøgningsrunden i september 2019 er at bidrage til at opfylde målsætningen om, at vi i Syddanmark får flere unge med STEM-kompetencer. 

Hvem kan søge

Alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen kan søge midlerne.

Hvad kan der søges om

Læs mere om uddannelsespuljen her.

Ansøgning

Ansøgningsskema og diverse hjælpeskemaer, herunder beskrivelsen af standardvilkår for bevillingen m.v. kan findes her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm336241

Hvornår træffes afgørelse

Regionsrådet træffer beslutning den 16. december 2019. Umiddelbart herefter vil du blive orienteret om afgørelsen.

Yderligere information og vejledning

Yderligere information om uddannelsespuljen og vejledning i forhold til projektansøgningerne kan fås ved at kontakte Region Syddanmarks uddannelsesteam: https://www.regionsyddanmark.dk/wm336395

Kilde: Region Syddanmark