Gå til hovedindhold

Region Syddanmark - Regionrådets uddannelsespulje

Region Syddanmark har årligt ca. 20 mio. kr. til forsøgs- og udviklingsinitiativer på uddannelsesområdet med henblik på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, øge interessen for science samt at tage en videregående uddannelse.

Regionsrådet i Region Syddanmark har i 2019 valgt at prioritere 5 mio. kr. af midlerne i den årlige uddannelsespulje til at understøtte PDF iconnye initiativer og indsatser inden for STEM-området. Et initiativ der kan være med til at styrke de unges interesse for science og teknologi hele vejen gennem uddannelsessystemet.

Som følge af den teknologiske udvikling og det stigende behov for kompetencer inden for science og teknologi er der nemlig brug for at sætte mere fokus på de såkaldte STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering og Math).

Samtidig har Regionsrådet besluttet at arbejde for at understøtte FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Læs mere her.