Gå til hovedindhold

Pulje: Styrkede overgange mellem dagtilbud og skole

Formål

Puljens formål er at støtte projekter, der afprøver forskellige metoder i praksis for derigennem at bidrage til at udvikle kvaliteten af overgangen og sammenhængen mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole. Et selvstændigt formål er herunder at formidle viden og erfaringer fra projekterne til praksis.

Projekts målgruppe

Målgruppen, der skal mærke en forskel, er børn i dagtilbud, der starter i fritidstilbud/skole i skoleåret 2016/2017. 

Ansøgere

Kommuner, private dagtilbud og øvrige faglige aktører på området (fx organisationer, private virksomheder og professionshøjskoler) i samarbejde med en eller flere kommuner.

Modtagere af puljemidler vil modtage processtøtte. Afprøvningerne skal ske i forbindelse med overgangen fra dagtilbud til skole i 2016.

Ansøgningsfrist

Der kan søges om tilskud i perioden d. 29. oktober til d. 26. november 2015.