Gå til hovedindhold

Otto Mønsteds Fond

Otto Mønsteds Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen indenfor Danmarks Handel og Industri, med særligt fokus på uddannelsesområdet. Otto Mønsted A/S er et investeringsselskab, der gennem afkastet fra direkte og indirekte investeringer i bl.a. virksomheder og værdipapirer forstærker det økonomiske fundament for Otto Mønsted Fondens aktiviteter.
Praksis gennem de sidste år har været:

  • OMF støtter internationale kongresser. Kongressen skal afholdes på eller i tilknytning til DTU, AAU (tek/nat), CBS.
  • OMF støtter projekter, der har til formål at øge tilgangen af studerende til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.
  • OMF støtter større kulturelle initiativer, hvor Danmarks ære kommer i betragtning.
  • OMF støtter kun i særlige tilfælde apparatur anskaffelser til forsknings- og undervisningsformål. 

Hvordan søger man:
Elektronisk ansøgningsskema som findes på fondens hjemmeside.

Ansøgningsfrister:

Ansøgningsperiode: 10. januar til 1. marts.

Fondsstifter er: 

Otto Mønsted (1838-1916) startede i 1883 den første produktion af margarine i Danmark og oprettede fabrikker i Danmark og England. I 1909 stiftede han Otto Mønsted A/S. I 1916 bestemte han og hans hustru Anna Sophie Mønsted, at deres formue skulle indgå i en fond, der skulle bære Otto Mønsteds navn