Gå til hovedindhold

Ole Kirks Fond

Ole Kirk’s Fond har et almennyttigt og alment velgørende formål. Fonden støtter sociale, kulturelle, kirkelige, humanitære og uddannelsesmæssige formål primært i Danmark.

Hvordan søger man:
Ved at benytte et online ansøgningsskema. 

Ved større projekter vil fondsadministrationen sædvanligvis indgå i dialog med ansøgerne. Det er væsentligt, at idéen og metoderne kan omsættes til konkret handling, og at hele forløbet på forhånd er gennemtænkt og detaljeret beskrevet, herunder også forventede resultater.

Ansøgningsfrister:
Ansøgninger til Ole Kirk’s Fond behandles løbende, men da Ole Kirk’s Fond modtager op mod 2000 ansøgninger årligt, kan du forvente en sagsbehandlingstid på op til tre måneder.

 

Hvem kan søge?
Alle institutioner, foreninger, organisationer eller enkeltpersoner ansøge. Hvis en enkeltperson søger, er det en fordel, at der er dokumenteret tilknytning til en institution, forening eller lignende.

Da Fonden hvert år modtager et stort antal ansøgninger, er det administrativ praksis, ikke at begrunde afslag. Der gøres opmærksom på, at tilsendt materiale ikke returneres.