Gå til hovedindhold

Novo Nordisk Fonden: ansøgninger til tværfaglige projekter om matematik og natur

Novo Nordisk Fonden åbner for ansøgninger til tværfaglige projekter der udvikler børn og unges matematiske kompetencer, og som integrerer matematik med naturvidenskab eller teknologi.

Formål

  • at støtte projekter, der inddrager matematikken til at opøve børn og unges naturfaglige modelleringskompetencer

Projektets indhold

I ansøgningsrunden kan man søge støtte til projekter, der bringer matematikken i anvendelse og styrker sammenhængen mellem matematik og naturvidenskab.

”I fag som fysik, biologi og kemi undersøger eleverne verden gennem eksperimenter, og med matematikken kan de analysere mønstre i målingerne og sætte resultaterne op i en formel. Med projektstøtten ønsker vi, at anvendelsen af matematik i undervisningen understøtter børn og unges naturfaglige kompetencer – og omvendt”

Berith Bjørnholm, der er leder af afdelingen for naturvidenskabelig uddannelse og formidling i Novo Nordisk Fonden.

Hun fortsætter: ”Projekterne vil også kunne medvirke til at gøre overgangen fra grundskole til gymnasier og fra gymnasier til universiteter lettere for de unge mennesker, for i gymnasiet og på de videregående naturvidenskabelige uddannelser er der brug for at kunne sætte matematikken i anvendelse.”

Fra dagtilbud til gymnasier

Projekter om matematik i STEM-sammenhæng kan være rettet mod dagtilbud, grundskoler eller ungdomsuddannelser. Eksempelvis kan der søges om støtte til udvikling og implementering af metoder, materialer og ressourcer til undervisning eller til udviklingsprojekter til kompetenceløft af lærere og pædagoger. Der kan også søges om støtte til projekter, der giver børn og unge læring og oplevelser med matematik og natur i fritiden.

Temaerne

Efterårets ansøgningsrunde inden for uddannelse og formidling består af de to temaer ”Projektstøtte til matematik i naturvidenskab og teknologi” og ”Projektstøtte til kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi” samt det tilbagevendende opslag om ”Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og formidling”. Det sidstnævnte åbner for ansøgninger 3. september 2019.

De to temaer i årets tematiske ansøgningsrunder er udsprunget af anbefalinger fra en række eksperter og aktører i naturfagsundervisningen og med inspiration fra fondens tidligere uddelingsrunder inden for den naturvidenskabelige uddannelse og formidling.

Læs mere om det nye opslag, søgekriterier og ansøgningsprocessen her.

Puljens størrelse

Med en pulje på 45 mio. kr. kan der søges fra 100.000 kr. til 6 mio. kr. til projekter på op til seks års varighed.

Ansøgningsfristen

Ansøgningsfristen er den 10. september 2019 kl. 14.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

 

Kilde: Novo Nordisk Fonden