Gå til hovedindhold

Nordplus Junior

Nordplus Junior har som formål at fremme samarbejde og netværk mellem skoler i de deltagende lande og herigennem styrke kvaliteten, kreativiteten og fornyelsen inden for området og fremme den nordiske/baltiske dimension i undervisningen.

Herunder er det tillige målet at fremme lige muligheder for uddannelse gennem inkluderende undervisning samt at fremme samarbejdet mellem skoler og arbejdslivet.

Under Nordplus Junior kan man søge om tilskud til forskellige former for udvekslinger samt netværk og projekter:

Hvad kan man søge tilskud til:

  • forberedende besøg
  • klasseudveksling som led i længerevarende, tematiske samarbejder mellem klasser fra forskellige lande
  • individuelle skole- eller praktikophold for elever i gymnasier eller erhvervsuddannelser
  • Udveksling af undervisere og andet pædagogisk/akademisk personale
  • netværk mellem skoler og andre organisationer mhp. udveksling af viden og erfaring inden for et givent tema
  • projekter - udvikling af pædagogiske/didaktiske metoder, undervisningsmaterialer, læreplaner mv.

Hvordan søger man?
Man søger om tilskud fra Nordplus Junior programmet via Nordplus programmernes fælles online ansøgningssystem, Espresso.

Hvem kan søge:

Programmet retter sig mod børn, elever, lærere, ledere og andet pædagogisk personale i førskolen, grundskolen samt gymnasie- og erhvervsuddannelserne. Dette omfatter børneinstitutioner, folkeskoler, privatskoler, ungdomsskoler, kulturskoler, efterskoler, produktionsskoler, specialskoler, gymnasier, hf-kurser og erhvervsskoler. Endvidere kan aktører, som ikke er uddannelsesinstitutioner, men som arbejder med og har en interesse i området i visse tilfælde indgå.