Gå til hovedindhold

Nordea Fonden

Legatpraksis

Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Der er  fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Desuden støttes uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for de fire fokusområder. Fonden fokuserer sine uddelinger på aktiviteter inden for følgende temaer:

  • Sundhed og ernæring - sundhedsfremme, forebyggelse, ernæring, gastronomi.
  • Natur og miljø - naturoplevelser, naturbevaring, vand og klima.
  • Kultur - kulturhistorie, kunst, fremadrettede kulturelle aktiviteter.
  • Idræt og motion - motion, breddeidræt og friluftsliv.
  • Uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for de fire ovennævnte temaer

Geografisk afgrænses fondens uddelinger til at gives til aktiviteter i Danmark eller aktiviteter med et klart tilhørsforhold til Danmark.

Der skelnes mellem landsdækkende projekter og mindre, lokale projekter.

Ansøgning

Der er to indgange til at søge om støtte afhængig af ansøgningens størrelse og projektets geografiske lokalitet.

  • Til projekter af landsdækkende interesse eller projekter over 100.000 kr. skal man bruge et digitale ansøgningsskema
  • Lokalt forankrede projekter under 100.000 kr. - Hvis man vil søge Nordea-fonden om et beløb på mindre end 100.000 kr. til en aktivitet med lokal forankring, skal man aflevere sin ansøgning til et af Nordeas bankråd. Læs mere her

Ansøgningsfrist

Fonden kan løbende ansøges

Kontakt

Nordea-fonden
Heerings Gaard
Overgaden neden Vandet 11
1414 København K

kontakt@nordeafonden.dk
Telefon: +45 3333 6133