Gå til hovedindhold

Nikolai og Felix Fonden

Fondens formål er at støtte humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor Danmark. Efter fondens praksis ydes der ikke støtte til organisationers løbende drift og til sociale formål for enkeltpersoner.

Hvordan søger man:
Ansøgningsskema downloades eller rekvireres ved fremsendelse af frankeret kuvert.

Der ydes ikke støtte til projekter med tilbagevirkende kraft. Kun ansøgninger, der imødekommes, vil modtage skriftlig meddelelse herom.

Ansøgningsfrister:
1. april (behandles på det årlige bestyrelsesmøde primo juni).

Uddeling: juni

Nikolai og Felix Fonden
Att.: Christian Gottlieb
Amaliegade 18
Postboks 2143
1015 København K