Gå til hovedindhold

Miljø- og Energifonden

Gode grønne idéer skal støttes og hjælpes fremad. Til gavn for miljøet og til gavn for Danmark.
Det er baggrunden for at Miljø- og Energifonden gerne vil hjælpe grønne idéer i gang med små eller større beløb.

Sådan søger du

Det er nemt at søge om støtte til et projekt. Miljø- og Energifonden  har forberedt et enkelt ansøgningsskema, som man kan udfylde trin for trin.

Hver anden måned er der bestyrelsesmøde, hvor ansøgninger bedømmes.

Ansøgningsfrister

Der er ansøgningsfrist seks gange om året i lige måneder.

1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. december.

Ansøgningen skal være indsendt inden den første i måneden, og den vil normalt blive behandlet i løbet af et par uger.

Fondens formål er at yde støtte eller lån til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer, til projekter med energieffektivisering samt til miljøbeskyttelsesmæssige formål.

 

Fondens støtte er delt i to dele

1. Fonden giver mindre tilskud (op til 5.000 kr. pr. arrangement) til lokale informationsaktiviteter, der drejer sig om vedvarende energi og miljø.

2. Fonden giver større tilskud (op til 100.000 kr.) til udvikling af nye, energirigtige løsninger og produkter i Danmark*.

De mindre tilskud på omkring 5.000 kr.

En stor del af fondens tilskud udbetales i mindre portioner som støtte til arrangementer.

Man kan for eksempel søge om støtte til at leje et lokale, til at udbetale honorar til en foredragsholder eller til at annoncere for et arrangement. Transportudgifter, porto, plancher, kørsel, leje af bus, trykning og så videre kan du også søge tilskud til hel eller delvis dækning af.

Tilskuddet til et arrangement eller lignende kan højst være på 5.000 kr. pr. arrangement.

De større tilskud

Du kan søge fonden om støtte til større projekter.

Hvis Miljø- og Energifonden bedømmer et udviklingsprojekt til at være en rigtig god idé, kan der uddeles op til 100.000 kr. i støtte.

Ansøgningsvejledning

Skriv kort og præcist i ansøgningen. Og det er vigtigt at  få alting med.

Her er et par gode råd:

Beskrivelse af projektet: hvad indeholder projektet. Husk at fortælle hvad formålet er - og gør det, så man tydeligt kan se, at projektet passer til fondens formål.

Beskrivelsen skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at Miljø- og Energifonden har mulighed for at vurdere, om projektet kan gennemføres.

Målgruppen: Fortæl, hvem deltagerne er. Eller hvem der får gavn af, at projektets føres ud i livet.  

Ansøgt beløb: Anfør hvilket beløb, du søger om. Eller hvilken beløbsramme, der skal til, for at projektet kan gennemføres. Hvis du forestiller dig at søge om midler til samme projekt senere hen, vil fonden også gerne vide i hvilken størrelsesorden, du forestiller dig.

Budget: Miljø- og Energifonden har behov for at kende budgettet bag projektet. Det skal tydeligt fremgå, hvad de ansøgte midler skal gå til. Husk, at Miljø- og Energifonden for eksempel som regel ikke giver støtte til lønudgifter. Det er en god idé at fortælle hvad dit eget bidrag til projektet er - eller hvilke beløb eller ydelser din organisation, din forening eller dit firma tegner sig for. Hvis der er andre, der har givet tilsagn om støtte, vil Miljø- og Energifonden også gerne vide det. Hvis du som ansøger er momsregistreret, så husk at fortælle det. 

Når du har gjort dig de overvejelser, der skal til, er du klar til at udfylde ansøgningsskemaet.

Det finder du her  Ansøgningsskemaet 

Kilde: https://energifonden.net