Gå til hovedindhold

Makerspaces som læringslaboratorier

VILLUM FONDEN ønsker at understøtte styrket teknologiforståelse hos alle børn og unge i Danmark. Børn og unge skal kunne bruge, skabe, forstå og forholde sig til digitale teknologier, og de skal kunne handle konstruktivt og ansvarligt i en digitaliseret verden.

Teknologiforståelse
Med begrebet teknologiforståelse som en samlet betegnelse mener Villumfonden:

  • Digital myndiggørelse som betyder, at børn og unge kan forholde sig refleksivt, kritisk og konstruktivt til den teknologiske og digitale udvikling.
  • Digitalt design som betyder, at børn og unge er i stand til at bruge digitale teknologier til at designe og udvikle computationelle løsninger på komplekse problemer.
  • Digital modellering og programmering som betyder, at børn og unge kan analysere, modellere og anvende digitale teknologier.

Det kræver, at børn og unge er i stand til at omforme komplekse, virkelighedsnære problemer, så de kan gøres til genstand for digital modellering og design. At børn og unge kan udvikle løsninger gennem digitale teknologier og produkter. Og at de har en reflekteret forståelse af teknologi og hvordan, den former vores livsbetingelser.

Som en del af Villums fokus på styrket teknologiforståelse støttes kommunale, praksisrettede læringslaboratorier for it og teknologi – makerspaces.

De primære formål med makerspaces er:

  • at klæde lærere på til at bruge forskellige teknologier og digitale redskaber i undervisningen
  • at facilitere udvikling af undervisningsforløb, hvor elever arbejder praktisk og konkret med materialekendskab, teknologier, digitale værktøjer mv. i design af løsninger på virkelighedsnære problemer.