Gå til hovedindhold

LB Fonden

LB Fonden til Almenvelgørende Formål er stiftet 1997. Det er fondens primære formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet.

Hvert år fastlægger LB Fonden et tema for årets uddelinger. LB Fonden har i 2018 besluttet, man vil lægge vægt på at støtte til projekter, der understøtter verdensmålene, 3, 4, 10 og 13 og bidrager til at nå målene gennem pædagogik og læring.

Tildelingskriterier

Der lægges blandet andet vægt på, at:

  • der tildeles støtte til såvel forsknings- som udviklingsprojekter
  • projekterne sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv
  • projekterne vil blive af betydning for mere end en enkelt institution
  • alle aldersgrupper og skoleformer, som har berøring til LB’s medlemsområde, tilgodeses over en årrække
  • der det enkelte år - inden for den givne økonomiske ramme - ligeledes opnås bredde i tildelingen
  • der tilstræbes en geografisk spredning i landet
  • der støttes såvel almenpædagogiske som fagspecifikke projekter
  • der er tale om projekter, som kommer det danske uddannelsessystem til gode
  • kulturelle og sociale projekter kan modtage støtte, hvis de samtidig rummer et væsentligt uddannelsesaspekt.

Støtte til studierejser, konferencer, bogudgivelser, softwareudgivelser, inventaranskaffelse og lokaleindretning mv. kan kun tildeles, hvis der er tale om et nødvendigt og integreret led i et iøvrigt støtteværdigt projekt af større omfang.

Støtte til uddannelse / videreuddannelse ligger uden for fondens formål