Gå til hovedindhold

LB Fonden

LB Fonden til Almenvelgørende Formål er stiftet 1997. Det er fondens primære formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet.

Hvert år fastlægger LB Fonden et tema for årets uddelinger. LB Fonden uddeler i 2020 penge til projekter, der understøtter opfyldelsen af FN's verdensmål nummer 4: Kvalitetsuddannelse – ’sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring’.

Tildelingskriterier

Årets ansøgere opfordres til, at man i ansøgningen tydeligt forholder sig hvilke(t) delmål, man bidrager til at understøtte med projektet. Ligesom man med fordel kan forholde sig til de tilhørende indikatorer.

Som noget nyt er det et tildelingskriterie, at projektet gennemføres i samarbejde med en eller flere uddannelsesinstitutioner. 

Der er lukket for ansøgninger.

Der åbnes for ansøgninger igen - forventet maj 2021.