Gå til hovedindhold

Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond med almennyttige aktiviteter. Inden for det almennyttige område støtter fonden bl.a. sociale og humanitære projekter både i og udenfor Danmarks grænser, søfart, iværksætteraktiviteter, kultur – herunder Lauritzen-prisen og uddannelse. Uddannelseslegater tildeles primært til medarbejdere, børn og ægtefæller i Lauritzen-Gruppen.

Det er en fordel at orientere sig på fondens hjemmeside og vurderet om ens ansøgning falder inden for fondens målgruppe,

Hvilke projekter støttes?

Projekter, der har til formål at skabe trivsel, trygge rammer og en sikker opvækst for udsatte grupper i samfundet, har stor bevågenhed hos fonden. Derudover støttes bredt inden for fondens fundats med fokus på områderne søfart, kultur, socialt og humanitært arbejde samt uddannelse.

Lauritzen Fonden har fire uddelinger årligt. I 2021 er ansøgningsfristerne følgende:

  • 31. januar 2021
  • 25. april 2021
  • 27. juni 2021
  • 10. oktober 2021

Ansøgningsskema

Al ansøgning til Lauritzen Fonden skal foregå gennem deres elektroniske ansøgningsskema